Zásahové družstvo jednotky sboru dobrovolných hasičů Štípa

   

Jméno a funkce v jednotce SDH Štípa

 Jméno, Příjmení          

          Funkce v jednotce SDH Štípa

Bohuslav Holík Velitek jednotky, hasič 2. stupně, způsobilost na obsluhu motorové pily
Petr Březina Velitel družstva, hasič 2. stupně
Petr Hoferek Strojník, hasič 2. stupně, způsobilost na obsluhu motorové pily
Oldřich Červenka Strojník, hasič 2. stupně, způsobilost na obsluhu motorové pily
Břetislav Vičík Strojník, hasič 2. stupně
Petr Pelčák Hasič, hasič 2. stupně, způsobilost na obsluhu motorové pily
Jaroslav Maliňák Hasič, hasič 2. stupně
Václav Klimek Hasič, hasič 2. stupně
Kopal David Hasič
Martin Rerko Hasič, hasič 3. stupně
Jaroslav Pekař Hasič, hasič 1. stupně
Milan Šták Hasič